free web maker

Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy

1

Co to jest?

Czynność tyczenia wykonuje się w celu usytuowania w terenie projektowanych budynków lub sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją projektową. Geodeta w sposób jasny i czytelny wyznacza w terenie punkty charakterystyczne obiektów budowlanych.

2

Jakie czynności wykonuje geodeta?

Geodeta opracowuje otrzymany projekt od zleceniodawcy i przygotowuje dane do wyniesienia projektu w terenie.
W przypadku tyczenia budynków geodeta wyznacza osie konstrukcyjne budynku na ławach fundamentowych względem linii granicznych nieruchomości.
W przypadku tyczenia sieci uzbrojenia terenu geodeta wyznacza w terenie punkty charakterystyczne danej inwestycji zgodnie z projektem za pomocą palików drewnianych oraz farby geodezyjnej.

3

Co otrzymuje zleceniodawca?

Zleceniodawca otrzymuje szkic polowy z tyczenia a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy potwierdzający wytyczenie obiektu budowlanego zgodnie z projektem. 

4

Ile trwa procedura tyczenia budynku, sieci uzbrojenia?

Tyczenie budynku wykonujemy w ciągu jednego dnia a sieci uzbrojenia terenu w zależności od długości planowanej inwestycji. Tyczenia wykonujemy w terminie dogodnym dla zleceniodawcy. 

Dane firmy

Biuro usług geodezyjnych
Julita Jasińska
Ul. Sportowa 14
11-400 Kętrzyn
NIP: 7422087412

Dane kontaktowe

Email: biuro@geodezjaketrzyn.pl
Telefon: +48 602 743 503