amp template

Inwentaryzacja powykonawcza budynków do odbioru

1

Co to jest?

Inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze bezpośrednio w terenie wszystkich elementów inwestycji budowlanej i przestawieniu ich na mapie. Pomiary inwentaryzacyjne wykonuje się po zakończeniu danej inwestycji.

Wykonujemy pełen zakres pomiarów powykonawczych:

Budynków, wraz z elementami zagospodarowania terenu i przyłączami, (usługa ta jest niezbędna do odbioru budynku i ujawnienia go w księgach wieczystych).
Sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych.
Innych obiektów budowlanych

2

Jakie czynności wykonuje geodeta?

Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy z inwentaryzacji powykonawczej.
Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na miejsce inwestycji i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy.
Geodeta opracowuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę zleceniodawcy.

3

Co otrzymuje zleceniodawca?

Zleceniodawca otrzymuje mapę z inwentaryzacji powykonawczej w ustalonej liczbie sztuk a geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu budowy.
Przy inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu geodeta przekazuje zamawiającemu oprócz mapy również szkice z pomiaru powykonawczego niezbędne do odbiorów.

4

Ile trwa wykonanie mapy?

Zamawiający otrzymuję mapę po ok. 2 tygodniach. Po przekazaniu map geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy. 

Dane firmy

Biuro usług geodezyjnych
Julita Jasińska
Ul. Sportowa 14
11-400 Kętrzyn
NIP: 7422087412

Dane kontaktowe

Email: biuro@geodezjaketrzyn.pl
Telefon: +48 602 743 503