simple site templates

Podziały działek i nieruchomości

1

Co to jest?

Z praktycznego punktu widzenia podział polega na wydzieleniu z działki ewidencyjnej bądź nieruchomości, części gruntu oraz nadaniu jej nowego numeru i powierzchni. Geodeta dokonuje podziału w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku o warunki zabudowy wydane dla danej działki.

Podziału dokonuje się najczęściej w celu przeniesienia prawa własności, zniesienia współwłasności czy też przygotowania nowej inwestycji. Podziału dokonuje się na wniosek właściciela bądź w przypadku współwłasności, wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

2

Jakie czynności wykonuje geodeta?

Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania podziału.
Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania podziałowego (właściciela dzielonej działki oraz właścicieli działek sąsiednich)
Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne działki podlegającej podziałowi oraz w razie potrzeby wznawia uszkodzone znaki graniczne. W przypadku gdy granica nie była wcześniej ustalana, geodeta ustala granicę wg zgodnego oświadczenia stron i sporządza odpowiednie protokoły graniczne.
Geodeta opracowuje mapę z projektem podziału wraz z operatem technicznym i przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
Po pozytywnej kontroli geodeta otrzymuje uwierzytelnioną mapę z projektem podziału, przygotowuje niezbędną dokumentację do wniosku o podział nieruchomości i całą dokumentacje przekazuje do właściwego urzędu.

3

Co otrzymuje zleceniodawca?

Zleceniodawca otrzymuję decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydawaną przez właściwy urząd (Wójta, Burmistrza bądź Prezydenta Miasta). Po uprawomocnieniu się decyzji (14 dni od daty dostarczenia decyzji) podział zostaje wprowadzony do Ewidencji Gruntów i Budynków i ksiąg wieczystych. 

4

Ile trwa wykonanie podziału?

Ze względu na długą procedurę podziałową i przestrzeganie terminów zawiadomień oraz terminów ustawowych procedura podziału nieruchomości trwa ok. 3 miesięcy. 

Dane firmy

Biuro usług geodezyjnych
Julita Jasińska
Ul. Sportowa 14
11-400 Kętrzyn
NIP: 7422087412

Dane kontaktowe

Email: biuro@geodezjaketrzyn.pl
Telefon: +48 602 743 503