make a website

Mapa do celów projektowych

1

Co to jest?

Jest to opracowanie kartograficzne potrzebne do opracowania każdego projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych przedstawia aktualną informację o terenie na której prowadzona będzie inwestycja. Jest to podkład mapowy niezbędny przy projektowaniu każdego obiektu budowlanego, począwszy od małego garażu aż po wielkie inwestycje drogowe.

2

Jakie czynności wykonuje geodeta?

Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania mapy. Potrzebny będzie numer działki i nazwa miejscowości. Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym geodeta jedzie na grunt i przeprowadza pomiary niezbędne do wykonania aktualnej mapy. Geodeta opracowuje mapę i wraz z operatem pomiarowym przekazuję dokumentację do kontroli w PODGiK.
Po pozytywnej kontroli, geodeta przekazuję gotową mapę do celów projektowych zleceniodawcy

3

Co otrzymuje zleceniodawca?

Zleceniodawca otrzymuję uwierzytelnioną (opatrzoną urzędowymi pieczątkami), mapę do celów projektowych w formie papierowej w zamówionej liczbie sztuk.
Dodatkowo klient otrzymuje mapę w wersji elektronicznej w odpowiednim formacie pliku (DXF/DWG/DGN/PDF) w zależności od potrzeb projektanta.

4

Ile trwa wykonanie mapy?

Mapę w wersji elektronicznej wykonujemy w ok. 2 tygodnie
Uwierzytelnioną mapę w wersji papierowej przekazujemy po ok. 3-4 tygodniach

Dane firmy

Biuro usług geodezyjnych
Julita Jasińska
Ul. Sportowa 14
11-400 Kętrzyn
NIP: 7422087412

Dane kontaktowe

Email: biuro@geodezjaketrzyn.pl
Telefon: +48 602 743 503