web design templates

Wznowienia i ustalenia granic

1

Co to jest?

Wznowienie granic jest to procedura geodezyjna polegająca na odtworzeniu uszkodzonych, zniszczonych lub przesuniętych znaków granicznych dotyczących granicy prawnej w terenie.
Warunkiem koniecznym do wykonania wznowienia granic jest istnienie dokumentów geodezyjnych które jednoznacznie tą granicę wyznaczają. W przypadku braku takich dokumentów bądź gdy granica nigdy nie była ustalana wykonuje się procedurę ustalenia granic.

2

Jakie czynności wykonuje geodeta?

Geodeta rejestruję pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pozyskuje materiały niezbędne do wykonania wznowienia/ustalenia.
Geodeta wyznacza datę spotkania na gruncie i zawiadamia pisemnie strony postępowania (właściciela działki której granice podlegają wznawianiu/ustaleniu oraz właścicieli działek sąsiednich)
Podczas spotkania na gruncie geodeta odszukuje znaki graniczne na gruncie i w razie potrzeby wznawia zniszczone bądź uszkodzone punkty graniczne. Podczas spotkania na gruncie geodeta sporządza protokół z czynności wznowienia/ustalenia granic.
Geodeta sporządza operat techniczny z procedury wznowienia/ustalenia granic i przekazuje dokumentację do PODGiK.

3

Co otrzymuje zleceniodawca?

Po procedurze wznowienia/ustalenia granic zleceniodawca jest pewien gdzie w terenie przebiega granica jego nieruchomości, wszystkie punkty graniczne zostają za stabilizowane za pomocą kamieni granicznych.

4

Ile trwa procedura wznowienia/ustalenia granic?

Czas wykonania wznowienia/ustalenia granic to ok. 4 tygodnie.

Dane firmy

Biuro usług geodezyjnych
Julita Jasińska
Ul. Sportowa 14
11-400 Kętrzyn
NIP: 7422087412

Dane kontaktowe

Email: biuro@geodezjaketrzyn.pl
Telefon: +48 602 743 503